Последна актуализация: 15.09.2020

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта https://sitebotassistant.com („Услугата“), управляван от Чат Бот Агенция („ние“, „ние“ или „нашата “).

Вашият достъп до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, тогава няма да имате достъп до Услугата.

Сметки

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставяте информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Ако не го направите, това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под вашата парола, независимо дали вашата парола е с нашата услуга или услуга на трета страна.

Съгласявате се да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неразрешено използване на вашия акаунт.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителната собственост на Чат Бот Агенция и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Чат Бот Агенция.

Чат Бот Агенция няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Чат Бот Агенция не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и политиките за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да оцелеят след прекратяване, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате Услугата незабавно отпада. Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да оцелеят след прекратяване, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Опровержение

Използването на Услугата е на ваш единствен риск. Услугата се предоставя на база “КАКВА Е” и “КАТО НАЛИЧНА”. Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване или ход на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните конфликтни разпоредби.

Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас.

[email protected]